Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen – OPS 2016

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä. Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet on uudistettu vuonna 2009, eikä niihin tässä vaiheessa tule muutoksia. (http://www.oph.fi/ops2016)

Mainokset

Opetussuunnitelma uudistuu

Uuden Oulun perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman luku 4 hyväksyttiin lautakunnassa kesäkuussa 2011. Tästä syntyi ajatus siirtää koko opetussuunnitelma yhteen paikkaan. Tälle sivustolle kootaan Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kappaleittain. Sen lisäksi sivustolle kootaan TYÖKALUPAKKI, johon tulee  koulukohtaisia ohjeita opetussuunnitelmatyön tueksi.

Klikkaamalla sisällysluettelon otsikoita, pääset avaamaan opetussuunnitelman lukuja yksitellen PDF-tiedostoina.

Huomaattehan, että osa tältä sivustolta löytyvästä opetussuunnitelmasta on vuoden 2004 perusteiden mukaista ja osa myöhemmin uudistettua tekstiä (kuten luku 4).